بروزرسانی: 12-3-1403
برنامه آموزشی

کارشناسی
> مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی(ورودی قبل 98)
 
> مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی (ورودی قبل 98)
 
> مهندسی معدن (ورودی بعد 98) 00-09-24

 

کارشناسی ارشد
> مهندسی معدن- مکانیک سنگ
02-05-03
> مهندسی معدن- استخراج مواد معدنی 01-05-03
> مهندسی معدن- اکتشاف مواد معدنی 02-05-03

بازدید امروز: 3


ارتباط با مهندسی معدن

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-